Het ziekenhuis Erlabrunn werd gebouwd in de jaren 50. Het was het eerste nieuwe ziekenhuisgebouw in de voormalige Duitse Democratische Republiek. Het gebouwencomplex bleef in de loop der jaren groeien en het aangesloten waterleidingnet moest daarbij voortdurend worden uitgebreid.

Het bestaande systeem voor drinkwatervoorziening in het hoofdgebouw draaide op hoge temperaturen en met een grote pompcapaciteit. De verantwoordelijken besloten om het systeem te retrofitten met een extra circulatiecontrolesysteem om een optimale hygiëne te garanderen op lange termijn. De beoogde doelstellingen hiervan waren een betrouwbare hydraulische uitbalancering van het gehele drinkwaternet, een perfecte drinkwaterhygiëne en een geoptimaliseerde energiebehoefte voor de warmwaterbereiding voorzien.

Uitdagende omstandigheden

Een uiterst belangrijke basisbehoefte voor ziekenhuizen is perfect drinkwater. Vanwege de omvang van het leidingnet en de (door de jaren heen verkregen) complexiteit ervan vormde de berekening van de hydrauliek een bijzon­dere uitdaging. Deze moet betrouwbaar functioneren om een zo gelijkmatig mogelijke doorstroming in het leidingnet te waarborgen. Ook dient het water zich in elke leiding immer op correcte temperatuur te bevinden (warm water minstens 55°C), teneinde de groei van micro-organismen in het water te voorkomen.

foto van drinkwaterinstallatie ingenieurs erlabrunn ziekenhuis

Met het moderne Hycleen Automation Circulatiecontrolesysteem kan de sanitaire techniek meteen op de locatie zelf worden bediend via een centraal paneel met een intuïtieve gebruikersinterface, de Hycleen Automation Master.

Het ingenieursbureau Berg uit Schwarzenberg/Erzgebirge vond de oplossing in het Hycleen Automation System. Dit systeem zorgt voor de hydraulische uitbalancering en de automatische spoeling van de drinkwaterinstallatie. Hierdoor voorkomt men toekomstige biologische verontreiniging en borgt men de permanent hoge waterkwaliteit. De retrofittijd bedroeg in dit project slechts 2 weken.

Veilige besturing van alle kleppen via een centrale besturingseenheid

Met het moderne Hycleen Automation circulatiecontrolesysteem kan de sanitaire techniek meteen op de locatie zelf bediend worden via een centraal paneel met intuïtieve gebruikers­interface; de Hycleen Automation Master. Het is niet nodig om de kleppen of sensoren handmatig in te stellen, want dit gebeurt automatisch. Een master stuurt tot 50 kleppen (met geïnte-greerde regelaar en temperatuursonde) en sensoren aan in het drinkwatersysteem. Deze leveren allen tesamen de benodigde meetwaarden voor de besturing. Op deze manier wordt de drinkwaterhygiëne dus als het ware geautomatiseerd. 

Het Hycleen Automation System bewaakt continu limiettemperaturen, past de instel­lingen van de kleppen daaraan aan en spoelt automatisch de leidingen. Dat bespaart tijd, omdat de installateur zelf niets meer hoeft aan te passen na de installatie.

foto van drinkwaterinstallatie erlabrunn ziekenhuis

De circulatieregelaars met temperatuursensor openen en sluiten autonoom en regelen het debiet afhankelijk van de watertemperatuur. Door de permanente uit-balancering in alle leidingen wordt een constant hoge watercirculatietemperatuur van meer dan 55 graden bereikt.