Een P/T (druk-temperatuur) diagram geeft voor een bepaalde kunststof weer, welke belastbaarheid op vlak van de gecombineerde inwerking van druk en temperatuur toelaatbaar is. De curve gaat uit van een permanente belasting, met het oog op een theoretische levensduur van 25 jaar. Echter, tegelijk gaat de curve uit van “ideale omstandigheden”, dwz. dat de leidingen spanningsarm gemonteerd en ondersteund zijn, er geen waterslag optreedt, er geen externe krachten op inwerken, etc. 

Het diagram is ook opgesteld uitgaande van het medium water en media die op de kunststof een chemische invloed hebben vergelijkbaar met water. Omwille van deze reden is het essentieel dat de beoordeling inzake chemische bestendigheid meegenomen wordt wanneer men naar de P/T curve kijkt (cf. de zogenaamde afminderingsfactoren of De-ratingfactoren: zie topic rond chemische bestendigheid). Hieronder vind je een concreet voorbeeld van het P/T diagram van PE100 leidingmateriaal.

p/t diagram of curve

We onderscheiden in dit geval 3 curves met telkens hun eigen designfactor (veiligheidsfactor):

  • C = 1,25 voor toepassing binnen de drinkwaterdistributie
  • C = 1,60 voor algemene industriële toepassingen
  • C = 2,00 voor uitgesproken chemische toepassingen

Nemen we bijvoorbeeld het diagram van PE100 SDR11 ter hand en gaan we uit van een toepassing met een chemisch product (we hanteren dus de curve met design factor 2,00), ervan uitgaande dat de chemische bestendigheid afgecheckt is, dan zien we dat er bij een gegeven mediumtemperatuur van 40°C nog 7,5 bar werkdruk toelaatbaar is. 

Omgekeerd, zou je in hetzelfde voorbeeld kunnen stellen dat bij een gegeven werkdruk van 9 bar er een maximale mediumtemperatuur van ongeveer 27°C toelaatbaar is. Mocht er in het geval van een chemisch product volgens de chemische bestendigheidslijst een afminderingsfactor (de-ratingfactor) vooropgesteld worden, dan dient deze op de P/T curve toegepast te worden; de curve wordt hierbij met de betreffende factor verlaagd. In ons bovenstaand voorbeeld bij mediumtemperatuur 40°C, gesteld dat voor PE100 met het chemische product een afminderingsfactor van 1,2 wordt vooropgesteld, is de maximaal toelaatbare werkdruk niet meer 7,5 bar maar wel 7,5 bar / 1,2 = 6,25 bar.