De keuze voor buismateriaal is afhankelijk van de corrosieve vloeistof die u wenst te transporteren. In veel gevallen is kunststof de meest aangewezen keuze. De chemische bestendigheid van kunststofmaterialen is immers groter dan die van metaal. Maar natuurlijk zijn er ook limieten waarmee rekening moet gehouden worden om een goede werking en lange levensduur te verzekeren. Volg deze 3 stappen om de juiste materiaalkeuze te maken al het gaat over pijpleidingen voor corrosieve vloeistoffen

Stap 1: Chemische resistentie – maak gebruik van een lijst

Kunststofleidingsystemen worden heel vaak ingezet voor agressieve vloeistoffen en gassen. De chemische bestendigheid van het gebruikte materiaal zal in grote mate bepalend zijn voor de materiaalkeuze. De chemische bestendigheidslijst is een betrouwbare gids die makkelijk geconsulteerd kan worden. Hierin vindt u gedetailleerde aanbevelingen over de belangrijkste kunststoffen en elastomeren (dichtingen) die gebruikt worden in combinatie met de veelgebruikte chemicaliën. De lijst stelt u in staat om een eerste ruwe selectie te maken en in de volgende stap met de weerhouden materialen de keuze te verfijnen.

Chemische bestendigheidslijst voor buismateriaal kies

Stap 2: P/T-diagram opzoeken en interpreteren

Om het juiste materiaal voor leidingen te selecteren moet ook rekening gehouden worden met het P/T diagram (pressure-temperature, druk /temperatuur). Dit diagram toont de toelaatbare combinatie tussen druk en temperatuur voor een bepaald materiaal in theoretisch ideale omstandigheden. Deze P/T curves zijn opgesteld op basis van water als medium (of media met een chemisch gedrag vergelijkbaar met water) en voor een theoretische levensduur van 25 jaar. Aangezien het medium meestal geen water is, wordt de finale keuze qua materiaal bepaald door de combinatie van chemische bestendigheid en P/T diagram. Noteer ook dat de P/T diagrammen van buismaterialen verschillen van die voor kleppen en fittingen. Wil je te weten komen hoe je een P/T diagram interpreteert, lees dan ook dit artikel.

P/T Diagram
P/T Diagram uit de online tool

Stap 3: Andere criteria

Naast de minimale gegevens van medium, concentratie, procestemperatuur en -druk zijn er nog een aantal andere parameters die de materiaalkeuze kunnen en zullen beïnvloeden. Enkele voorbeelden van parameters zijn:

• Grond- en verkeerslasten

• Omgevingstemperatuur

• UV-straling in geval van buitenopstelling

• Chemische omgeving

• Vacuüm

• Waterslag of grote drukvariaties

• Mediumdiffusie

• Statische oplading en explosieve omgeving

• De voor handen zijnde verbindingstechnieken (*)

• De voor handen zijnde types afsluiters

• …

In deze blogpost leest u waarom PVC-U leidingsystemen snel terrein winnen.

Verder is het is altijd aangewezen om in overleg te gaan met uw leverancier teneinde alle parameters voor uw specifieke toepassing in overweging te kunnen nemen.