In ziekenhuizen zoals RoMed gelden zeer strenge hygiënevoorschriften. Aangezien er zich veel patiënten met een verzwakte immuniteit in het gebouw bevinden, moet het drinkwater ook absoluut vrij blijven van ziekteverwekkende bacteriën zoals legionella. In de zomer van 2016 besloot de directie van het Rosenheimer ziekenhuis daarom om te investeren in een veilig en efficiënt desinfectiesysteem, Hycleen Des 30.

Drinkwaterhygiëne in het ziekenhuis

Het RoMed ziekenhuis werd ingehuldigd in 1968. Vandaag telt het 640 bedden. Vooral bij grote gebouwen, zoals het RoMed ziekenhuis, met diverse (soms complexe) aansluitingen en een sterk variërend waterverbruik is het een grote uitdaging om al het drinkwater te beschermen tegen microbiologische besmetting. Dit wordt nog moeilijker gemaakt door het feit dat RoMed en het aangesloten waterleidingnet in de loop der jaren voortdurend zijn uitgebreid.

schema van hycleen drinkwater installatie

Aangesloten op de watervoorziening vormt de Hycleen Des 30 het hart van het hele systeem en wordt het automatisch aangestuurd door een centrale besturing.

Veilige, krachtige desinfectieoplossing

De nieuwe Hycleen Des 30 produceert een krachtig werkend desinfectiemiddel zonder gevaarlijke chemicaliën. Het doseren ervan zorgt ervoor dat het koude en warme water permanent in perfect hygiënische staat zijn. De Hycleen Des 30 produceert in de installatie een elektrisch geactiveerde desinfectieoplossing met een aandeel natriumhypochloriet (Anolyte Neutral genaamd) op basis van hoogzuiver zout, onthard water en stroom. Het resultaat is een volstrekt ongevaarlijk stof en het voordeel ervan is, dat er geen hogere veiligheidseisen gesteld hoeven te worden.

schema van hycleen 4 stappen drinkwater oplossing

Het 4-stappenplan dat een optimale kwaliteit van het drinkwater garandeert.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Gerichte dosering van het middel

“Zorgen voor kiemvrij drinkwater heeft de hoogste prioriteit”, verklaart dr. Birgitt Mergen, ziekenhuishygiënist van het RoMed ziekenhuis. Dit verklaart en onderstreept de hoge relevantie van een altijd betrouwbaar werkende desinfectiemiddelinstallatie. Daartoe werd de industriële versie van de Hycleen Des 30 in de kelder van het RoMed ziekenhuis geïnstalleerd. Ze beschermt thans permanent al het koude en warme drinkwater tegen ziekteverwekkende bacteriën.
Aangesloten op de watervoorziening, vormt de Hycleen Des 30 het hart van het hele systeem en wordt het automatisch aangedreven via de centrale besturingseenheid aan de achterzijde. Het apparaat heeft achteraan ook drie doseerpompen voor de drie bijbehorende doseerpunten.
Het desinfectiemiddel, dat altijd vers wordt geproduceerd door het apparaat, heeft een betrouwbare werkzaamheid tegen bacteriën, breekt de biofilm aantoonbaar af en heeft een minimaal corrosiepotentieel. Het permanente aandeel ervan in het water heeft geen enkele schadelijke invloed.

fotos van hycleen drinkwater installaties

Aan de achterzijde heeft het apparaat drie doseerpompen voor de drie bijbe­horende doseerpunten. Met slechts één systeem worden de twee koudwater-inlaten in het noorden en het zuiden evenals de warmwatercirculatie voorzien van een desinfectiemiddel.

Gegarandeerde naleving van de richtlijnen
De Hycleen Des 30 voldoet aan de verplichte EU-biocideverordening nr. 528/2012 voor het gebruik van een desinfectiemiddel in drinkwater. Dankzij de besturingstechniek worden de nieuw ingevoerde grenswaarden van de 19e drinkwatervoorschriften voor chloraat in drinkwater te allen tijde gerespecteerd. Bij een juiste dosering heeft het ook geen invloed op de smaak van het drinkwater.

Ontdek een andere referentiecase waarin producten van Hycleen Automation zijn gebruikt.