Lekken in de chemische industrie duiden altijd op gevaar. Lekken opsporen, de oorzaak achterhalen en vooral voorkomen dat hetzelfde probleem zich nog eens voordoet, dat is de opdracht van de procesingenieur. In deze post wordt toegelicht wat het lek veroorzaakte en hoe het werd opgelost. 

foto van een lek chemisch proces

De configuratie

Deze sensoren werden geïnstalleerd bij een bedrijf dat zwaar vervuilde afvalstromen behandelt. Op de foto ziet u de hydrostatische niveaumeting (gele kop met flens). De uitlezing gebeurt op het digitale scherm.

Tijdens de commissioning van de installatie trad een lek op waarbij het medium doorheen de hydrostatische niveaumeting heen sijpelde en op de vloer terechtkwam. Zoals elke inbedrijfstelling van een nieuwe installatie gebeurde deze gefaseerd en onder veilige omstandigheden met een medium dat niet gevaarlijk is. Was dit gebeurd tijdens de werking van de installatie, dan was er zwaar vervuild proceswater vrijgekomen en dreigde ook gevaar voor de atmosfeer. Het was dus van het grootste belang dat er een oplossing gevonden werd waarmee een dergelijk lek in de toekomst niet meer kan voorkomen.  

De symptomen

De zwaar corrosieve vloeistof lekt ter hoogte van de sonde. Van buitenaf is het effect van het lek goed zichtbaar onder de vorm van oranjekleurige spatten die het materiaal aantasten.

Bij de demontage blijkt dat ook de sensor en de elektronica zijn aangetast. Ook de oorzaak van het lek wordt snel duidelijk. De moer is foutief aangedraaid waardoor de met zuur en basen vervuilde vloeistof langs de draad naar buiten sijpelt en daar veel schade veroorzaakt.

oplossing voor lek chemisch proces

Mogelijke oplossingen

De eerste reflex is om alles te vervangen en de schroef deze keer correct aan te draaien. Maar er werd nagedacht over een oplossing die dergelijke lekken in de toekomst zou voorkomen. Die werd gevonden in het op maat fabriceren van de dichtingen.

Eerst werd de standaard niveaumeting met driedelige koppeling verwijderd. De sonde werd vervolgens rechtstreeks gelast op de plaat of flens. Zo is het risico op lekken overwonnen en kan de installateur dezelfde fout niet meer maken.

Het gebruikte materiaal is in deze toepassing van groot belang. De sonden zijn vervaardigd in full PVDF of Polyvinylideenfluoride, een niet-reactief thermoplastisch polymeer dat typisch gebruikt wordt voor kritische toepassingen, zoals in de chemische industrie, de metallurgie en petrochemie. Het product wordt vooraf in de workshop van GF België geassembleerd.

oplossing voor lek chemisch proces