Drukregelventielen of kleppen verschillen van magneetventielen of elektroventielen omdat er geen elektronica aan te pas komt. Ook op het vlak van de toepassingen is er een verschil. 

Het magneetventiel, bijvoorbeeld, heeft enkel een open en een gesloten positie. De elektrische impuls zorgt ervoor dat het ventiel ofwel open, ofwel gesloten is. Dat is niet altijd wat het proces vereist. Zeker bij procesautomatisering schieten deze kleppen vaak tekort en is een positie tussen open en gesloten in vereist. Op de curve ziet u de karakteristieken van een elektrisch ventiel. Ook drukregelventielen hebben naast een open/gesloten stand ook standen tussen de open en gesloten positie in. Is de druk hoger of fluctueert die tussen hoog en laag dan zal de veer de ingestelde waarde garanderen, bijvoorbeeld 3 bar als dit de gewenste druk is. 

Als de huidige trend in de markt doorzet, dan zal de elektrische kogelkraan of elektrisch membraanventiel het magneetventiel compleet vervangen. Het magneetventiel is immers duur en doordat het beperkt is in regelingen niet altijd aangewezen. Met een elektrische kogelkraan of een elektrisch membraanventiel is het aantal toepassingen veel groter, terwijl de prijs toch een stuk lager ligt. 

verschil tussen drukregelventielen en magneetventielen